Veiligheidsscan logistiek

Er zijn in Nederland veel organisaties en bedijven die zich bezighouden met aspecten van het Veilig Werken. Iedere organisatie levert op haar specifieke wijze een bedrage aan het Veilig Werken. Wij hebben ons gespecialiseerd op het Veilig Werken in de Logistiek.

De veiligheidsscan die wij u aanbieden bestaat uit een uitgebreid gedeelte vaste creteria aangevuld met specifieke branche gerelateerde criteria. U ontvangt een gedetallieerd rapport waar alle bevindingen op het gebied van veilig werken in de logistiek staan beschreven. Mocht er onverhoopt blijken dat uw bedrijf nog niet geheel aan de gestelde criteria voldoet dan ontvangt u een advies hoe u zo snel en voordelig mogelijk aan de gestelde criteria kunt voldoen.

Enkele hoofd onderwerpen / aspecten waar naar gekeken wordt, zijn:

 • Aanwezigheid en kwaliteit van een veiligheidsprotocol
 • Aanwezigheid en kwaliteit van een BHV organisatie
 • Veiligheidsmaatregelen en –middelen in het warehouse
 • Ergonomisch werken, fysieke belasting, persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Opleidingsplan van de medewerkers
 • Gebruik van interne transportmiddelen

Veilig werken loont!

Als u en uw medewerkers Veilig Werken, levert dat uw bedrijf veel op:

 • Minder ongevallen
 • Minder schades
 • Lagere verzekeringspremie
 • Reducering van het ziekteverzuim
 • Efficiëntie en effectiviteit wordt verhoogt

Geinteresseerd? Neem contact met ons op, wij komen vrijblijvend bij u langs om een intake te houden.